Hotmail vol1

Hoe maak ik een nieuw e-mail bericht?

 • klik in de werkbalk op Nieuw. U krijgt een nieuwe pagina te zien
 • vul een e-mail adres in in het vakje “Aan”
 • vul een onderwerp in in het vak met de tekst “Voeg een onderwerp toe”
 • schrijf de inhoud van uw bericht in het vak met de tekst “Bericht toevoegen”
 • klik in de werkbalk op Verzenden

Als u een bericht gaat schrijven, is dat een nieuw bericht. U begint een nieuw bericht door in de werkbalk

Hotmail nieuw

te klikken op Nieuw .
U krijgt dan deze pagina te zien:

Hotmail nieuw mail bericht

Links ziet u uw eigen naam, en daaronder het vakje “Aan”, en direct daaronder een korte lijst met namen en adressen van veel gebruikte contactpersonen.
Rechts bovenaan is er een vak om het onderwerp van het bericht in te vullen, en daaronder is veel ruimte voor de eigenlijke inhoud van het nieuwe bericht.

De werkbalk bevat nu items die te maken hebben met het schrijven en verzenden van een nieuw bericht:

De gebruikelijke volgorde bij het maken van een nieuw bericht is:
Aan: – invullen van het e-mail adres van degene aan wie u het bericht wilt sturen;

 • dit is meestal één adres, maar meerdere adressen kan ook
 • invullen van het onderwerp van het bericht
 • schrijven van de inhoud van het bericht
 • verzenden van het bericht

Aan

Het e-mail adres vult u in in het vakje “Aan”:

Hotmail aan

Als het adres van de persoon aan wie u wilt mailen al zichtbaar was bij het lijstje met namen en adressen van veel gebruikte contactpersonen, kunt u meteen op dat adres in dat lijstje klikken, en dan is het adres ingevuld.
Als u een of meer letters heeft ingevuld van het adres dat u wilt gebruiken, verschijnen er in dat lijstje adressen en namen waarin die letters voorkomen. Zodra u ziet dat de gewenste naam in dat lijstje staat, kunt u op dat adres in dat lijstje klikken, en dan is het adres ingevuld.
In alle andere gevallen moet u het adres zelf intikken.

Als u een adres heeft ingevuld, kunt u eventueel een volgend adres invullen (eventueel nadat u op de toets [Enter] heeft gedrukt).

Kopieën naar anderen sturen: Cc en Bcc

Als u iemand anders een kopie van uw bericht wilt sturen (een “cc” – carbon copy), klikt u op “Cc” en dan verschijnt er een nieuw invulvakje dat hetzelfde werkt als het vakje “Aan”.
U kunt ook een blind carbon copy of “bcc” sturen door op “Bcc” te klikken. Een bcc is ook een kopie. De andere ontvangers (in de vakjes “Aan” en “Cc”) zien in het bericht dat zij krijgen niet de namen die u bij “Bcc” invult.

Onderwerp

Op de plek waar staat “Voeg een onderwerp toe” kunt u het onderwerp van het bericht intikken:

Als u daarop klikt, verdwijnt die tekst “Voeg een onderwerp toe” meteen, en u kunt daar dan het onderwerp intikken.

Omdat er – vóór u erop klikt – op die plek al een tekst staat, bestaat de neiging om dit over te slaan en hier niets in te vullen.

Het gaat hier om een onduidelijke en ongebruikelijke werkwijze:

 • u moet iets intikken, maar dat moet op een plek waar al tekst staat
 • u moet eerst op die tekst klikken
 • door erop te klikken verdwijnt die tekst en ontstaat er ruimte om tekst in te voeren
 • deze ruimte is echter niet duidelijk afgebakend en het is niet (meer) zichtbaar waarvoor deze ruimte dient

Maar als u vergeet om een onderwerp in te vullen, waarschuwt Outlook bij het verzenden voor het ontbreken van een onderwerp – u kunt dat dan alsnog invullen.

Het is een goede gewoonte om een onderwerp in te vullen; het is dan voor de ontvanger èn voor uzelf duidelijk waarover een bericht gaat, zonder dat het bericht geopend hoeft te worden.

Inhoud van het bericht

De inhoud van uw bericht kunt in intikken in het grote vak aan de rechterkant van de pagina, onder het Onderwerp.
Daar staat – als u aan het bericht begint – de tekst “Bericht toevoegen”.
Als u daar iets intikt, verdwijnt die tekst meteen (zoals bij Onderwerp).

Dit gedeelte van de pagina heeft een eigen werkbalk met letters en symbolen, een opmaakwerkbalk. Deze kunt u gebruiken voor de opmaak van uw bericht. Deze opmaak­mogelijkheden zijn ongeveer dezelfde als in het programma WordPad:

Hotmail bewerken

De belangrijkste opmaakmogelijkheden:

 • B – (de “b” van bold) voor vetgedrukte letters
 • I – (de “i” van italic) voor schuingedrukte letters
 • U – (de “u” van underline) voor onderstreepte letters
 • Aa – voor het kiezen van andere lettertypen

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het kiezen van een andere lettergrootte, voor een andere letterkleur, voor een andere achtergrondkleur, voor het maken van opsommingen in lijstjes (zoals het lijstje hierboven, met “bolletjes” voor elke regel), voor het inspringen van tekst, en voor het uitlijnen van de tekst aan de linker kant, in het midden, of aan de rechterkant.

Het “lachebekje” helemaal rechts in de opmaakwerkbalk kunt u gebruiken om in de tekst emoticons op te nemen. Deze worden ook smileys genoemd.
Emoticons worden gebruikt om bij voorbeeld aan te geven dat u iets niet serieus bedoeld heeft, of dat het om een grapje gaat, of dat u ergens om moet lachen, of dat u iets niet leuk vindt.

Het gebruik van deze smileys is soms heel belangrijk om misverstanden en irritaties te voorkomen. Het is namelijk vaak erg moeilijk om uit geschreven tekst te begrijpen dat iets niet serieus bedoeld is.

Hieronder enkele voorbeelden van de emoticons van Outlook:

Hotmail smile

U kunt een of meer van de opmaak­mogelijkheden kiezen vóór u tekst gaat intikken.
Maar u kunt ook achteraf de opmaak­mogelijkheden gebruiken door een deel van de ingetikte tekst te selecteren en vervolgens in de opmaakwerkbalk te klikken op de mogelijkheden die u wilt gebruiken voor de tekst die u geselecteerd heeft.

Als u een bepaalde opmaak ongedaan wilt maken, kunt u de betreffende tekst selecteren en in de opmaak­werkbalk klikken op de opmaak die u ongedaan wilt maken.
Deze opmaakmogelijkheden zijn afwezig wanneer u in de werkbalk (bij Opties) heeft gekozen voor iets anders dan RTF (Rich Text Format).
RTF is de standaardkeuze voor Outlook – u hoeft dit dus niet zelf in te stellen.

Annuleren

Elk moment vóór het verzenden kunt u het maken van het bericht afbreken door in de werkbalk te klikken op Annuleren .

Als u iets aan het lege bericht heeft toegevoegd, vraagt Outlook dan of u het bericht wilt opslaan:
Concept opslaan of verwijderen: Verwijderen .

Verzenden

Dit bestaat uit het klikken op Verzenden in de werkbalk.
Een kopie van het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map “Verzonden”.