Hotmail vol1

Berichten verwijderen

U kunt heel veel e-mail berichten bewaren bij het gebruik van Outlook, maar er is een grens. Deze grens ligt niet voor altijd vast; er is een tendens om de gebruikers van Outlook steeds meer opslagruimte te geven. Maar af en toe zult u waarschijnlijk toch oude berichten moeten verwijderen.

De eenvoudigste manier om een bericht te verwijderen is:

  • open de map met het bericht dat u wilt verwijderen
  • beweeg met de aanwijzer (cursor) over het bericht dat u wilt verwijderen;
  • u ziet dan in de berichtregel tussen de naam van de afzender en het onderwerp 3 kleine grijze afbeeldingen verschijnen; de middelste daarvan is een afbeelding van een prullenbak – zie hieronder; in deze afbeelding is een blauwe cirkel om de prullenbak toegevoegd:
  • klik op die prullenbak

U kunt een geselecteerd bericht ook verwijderen door te klikken op Verwijderen in de werkbalk.
(U selecteert dus eerst een bericht, door op de berichtregel te klikken.)

Het is mogelijk om meerdere berichten tegelijk te verwijderen door die berichten eerst te selecteren en daarna te klikken op Verwijderen in de werkbalk.

Hoe selecteer ik berichten?

als u één bericht wilt selecteren:

  • klik op de berichtregel (waarin afzender en onderwerp van het bericht staan)
  • als u meerdere berichten wilt selecteren:
    vink in de berichtregels de selectievakjes aan:

Als u een geselecteerd bericht niet langer geselecteerd wilt houden, klikt u nogmaals op het aangevinkte selectievakje – u vinkt het daarmee uit:

Als er één of meer berichten zijn geselecteerd door het selectievakje aan te vinken, staat in het onderste deel van de pagina niet de inhoud van een bericht, maar de tekst:

Hotmail bericht geselecteerd

U kunt dus ook alles “uitvinken” door op de tekst “Alle selectievakjes uitschakelen” te klikken.

Als u twee of meer berichten heeft geselecteerd, verdwijnt het item “Beantwoorden” automatisch uit het menu in de werkbalk. Er kan immers maar één bericht tegelijk worden beantwoord.
Verwijderde berichten worden niet direct echt verwijderd: ze worden verplaatst naar de map “Verwijderd”. Als u berichten in de map “Verwijderd” verwijdert, dan zijn ze pas echt verwijderd. Deze map werkt dus hetzelfde als de Prullenbak van Windows.